Informatiebulletin: oktober/november 2021

Waarde zangers,

In de zwaargetroffen koorwereld wordt gelukkig weer veel opgestart en ik ben heel blij dat ook Scratch Kampen 2022 weer op de rails staat. Hieronder vast een opsomming van alle informatie die nu al gegeven kan worden.

Datum:             zaterdag 25 juni 2022
Dagindeling:     10:00 – 13:00 uur repetitie met piano
                        14:00 – 17:00 uur generale met orkest en solisten
Aanvang concert: 19:30 uur
Luncharrangement: voorlopig onzeker omdat MaGreet, waar de lunch de laatste keren plaatsvond, het teveel werk vindt.
Dinerarrangement voorlopig onduidelijk omdat Happy Garden verhuist is naar een andere locatie.

Aantal aanmeldingen: 37 (op 25 oktober)
Scholieren: hoogstwaarschijnlijk komt het Ichtuscollege deze keer met een recordaantal van 28 scholieren meedoen.
Concertmeester: het orkest wordt weer aangevoerd door de Oekraïense violiste uit Berlijn Anait Vanoyan
Orkest: ondertussen hebben al weer 25 orkestmusici toegezegd mee te spelen
Solisten: de solisten van de afgelaste 2020 versie hebben hun medewerking allemaal weer toegezegd, dus
Hansje van Welbergen, sopraan
Emilie Wijers, alt
Aart Mateboer, tenor
Ago Verdonschot, bas
Lars Terray, bas (voor Mozart)

Programma: (ook zoals in 2020) Magnificat (Vivaldi), O Isis und Osiris (Mozart) voor bassolo en mannenkoor, Te Deum (Jommelli) en Gloria (Vivaldi), dan pauze en na de pauze Cantique de Jean Racine (Fauré) en de 7 Kruiswoorden (Franck).

Oefensessies: In de laatste week voor Scratch Kampen weer iedere dag aan de Madrigaal 53.
Maandelijkse oefensessies: eerste oefensessie in oktober was erg leuk en nuttig, volgende sessies zijn op woensdag 10 november en dinsdag 7 december vanaf 19:30 uur aan de Noordtzijstraat 34 in Kampen.

Bladmuziek: via het formulier op de site (www.scratchkampen.nl) kunt u de bladmuziek weer rechtstreeks bij Broekmans & van Poppel bestellen.

Aanmelding: via de site graag aanmelden voor Scratch Kampen 2022, het is een heerlijk programma en hoe meer zangers, hoe meer vreugd.

Deelnemersbijdrage: nog steeds € 35,-- te voldoen op rekeningnummer NL97INGB0692159622
Locatie: De voormalige Burgwalkerk heet nu De Burgwal en is behoorlijk verbouwd.

Schroom niet om u aan te melden, Scratch Kampen is voor zangers van alle nivo’s.
Ik hoop u te ontmoeten op 25 juni 2022 of bij de vrijwillige oefensessies (eerstvolgende 10/11/21)

Hartelijke groet,
Aart Mateboer.

Klik hier indien u deze mail niet meer wilt ontvangen