Informatiebulletin: november 2019

Aanmeldingen
De eerste snelle beslissers hebben zich weer aangemeld. Het zijn er inmiddels 13. We zouden het heel leuk vinden als er dit jaar eens een koor in het geheel deelneemt. Dit koor kan rekenen op een korting bij het inschrijven en een workshop van Aart. Het lijkt ons een heel geschikt kooruitje. Al twee koren overwegen deelname. We kijken uit naar uw aanmelding via www.scratchkampen.nl.

Orkest
De eerste 17 orkestleden hebben al toegezegd voor Scratch Kampen 2020. Onder hen ook Niels Adema die het orgel weer zal bespelen en ook de ochtendsessie zal begeleiden.

Oefenen
De oefenfiles staan inmiddels allemaal op de site. U vindt ze onder het tabblad Deelnemersinfo op de site www.scratchkampen.nl  De eerste vrijwillige oefensessie zal worden gehouden op woensdag 8 januari 2020 bij Aart thuis: Noordtzijstraat 34 te Kampen. Aanvang 19.30 uur. Voor deze oefensessie wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Nieuwbulletins
Mensen die veelvuldig de site van Scratch Kampen bezoeken hebben het misschien al ontdekt: op de site is inmiddels een knop die u naar het archief brengt van de Informatiebulletins. In de rechter kolom onderaan vindt U de link.

Meezing concert Groot Omroepkoor
Zoals velen van u wellicht weten is Aart verbonden als tenor aan het Groot Omroepkoor. Hij maakt daar vanaf het begin deel uit van de commissie die het Groot Meezingconcert organiseert. Op zondag 15 maart 2020 wordt het eerste lustrum gevierd met een uitvoering van het Ave Verum Corpus en het Requiem van Mozart. U zingt dan samen met het Groot Omroepkoor onder begeleiding van het Radio Filharmonisch Orkest in Tivoli Vredenburg te Utrecht. Al 941 aanmeldingen dus wees er snel bij.

 

 

Klik hier indien u deze mail niet meer wilt ontvangen