Informatiebulletin: oktober

Weet U nog ? De laatste zaterdag van de maand juni. Het was die dag erg warm maar de Burgwalkerk werd gevuld met prachtige klanken door koor en orkest. In 2020 gaan we dat weer doen en wel op zaterdag 27 juni in De Burgwal (voorheen de Burgwalkerk) te Kampen.

Deelnemen
Wilt u ook deel uitmaken van het Scratchkoor? Geef u dan nu op.

Op de site www.scratchkampen.nl vindt u een knop deelnemen Scratchkoor

Programma
Dit jaar staan er twee nieuwe stukken op het programma. Het programma komt er als volgt uit te zien:
Magnificat (Vivaldi)
O Isis und Osiris (voor bas en mannenkoor) (Mozart)
Te Deum (Jommelli)
Gloria (Vivaldi)
pauze
Cantique de Jean Racine (Fauré)
7 Kruiswoorden (Franck)

Solisten en orkest
Hansje van Welbergen, sopraan
Emilie Wijers, alt
Aart Mateboer, dirigent en tenor
Ago Verdonschot, bas
Lars Terray, bas
In volgende edities gaan we ze verder aan u voorstellen.

Er zijn zelfs al enkele orkestleden die toe hebben gezegd in 2020 plaats te nemen in het orkest.

Dagindeling
10:00 – 13:00 uur repetitie met piano
Aansluitend mogelijkheid tot gezamenlijke lunch bij Restaurant MaGreet, Burgwal 45 (op korte afstand van De Burgwal).

14:00 – 17:00 uur generale repetitie met solisten en orkest
Aansluitend mogelijkheid tot deelname aan het Chinees buffet bij Chinees restaurant Happy Garden, Oudestraat 200.

19:30 – 22.00 uur concert

Oefensessies
Uiteraard gaan we ook dit jaar weer oefenen
In de slotweek voor de Scratch vinden deze plaats aan de Madrigaal 53 te Kampen.
Deze oefensessies zijn gratis
In de maanden daaraan voorafgaand zijn er oefensessies bij Aart, Noordtzijstraat 34 te Kampen. De oefensessies bij Aart worden aangekondigd via de site www.scratchkampen.nl, Facebook en de informatiebulletins.
Voor de oefensessies bij Aart thuis wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd.

Bladmuziek
Ook dit jaar hebben we weer een regeling kunnen treffen met de firma Broekmans & van Poppel.
Op de site www.scratchkampen.nl vindt u onder het kopje deelnemersinfo, bij bladmuziek een link om de muziek rechtstreeks bij Broekmans & van Poppel te bestellen.
Let op O Isis und Osiris die wordt tijdens de repetities aan de mannen uitgereikt.

Op de site zijn ook een aantal links te vinden die u kunt beluisteren. Dat aantal zal zo spoedig mogelijk worden uitgebreid.

Neem eens een kijkje bij de beelden van de afgelopen Scratch. U kunt ze vinden op de site van scratchkampen onder het kopje beeld en geluid.

 

 

 

Klik hier indien u deze mail niet meer wilt ontvangen