Informatiebulletin: juni (laatste van Scratch Kampen 2019)

Deelnemers: 

De laatste stand van zaken met betrekking tot de deelnemers. Er hebben zich 202 zangers aangemeld. Helaas hebben er zich daarvan 23 moeten afmelden. 

Orkest:

Gelukkig is het Aart gelukt om een nieuwe aanvoerder bij de altviolen te vinden.  Haar naam is Lotus de Vries. Lotus is een jonge, veel belovende altiste die in Berlijn studeert

Aart:

Gelukkig gaat het iets beter met de rug van Aart maar vanwege de fysieke problemen  zal hij wat meer proberen te zitten dan u normaal van hem gewend bent.

Oefensessies:

In de week voor de Scratch zijn ook nu weer de gebruikelijke vrijwillige  oefensessies. Deze sessies zitten bij het inschrijfgeld inbegrepen  en zijn dus gratis toegankelijk. Ze vinden plaats aan Madrigaal 53 te Kampen. Ze worden gehouden op:

maandag 24 juni 10:00 – 12:30  uur

dinsdag 25 juni 19:30 – 22:00 uur

woensdag 26 juni 14:00 – 16.30 uur

donderdag 27 juni 19:30 – 22:00 uur

vrijdag 28 juni 10:00 – 12:30  uur

Programma:

Het slotkoor van het derde deel van de Messiah komt te vervallen, dus we eindigen met het Hallelujah-koor.

Dagindeling: 

10:00 – 13:00 uur repetitie met piano In tegenstelling tot voorgaande jaren vindt deze plaats in concertopstelling, zodat u direct uw favoriete plek kunt innemen.
13:00 – 14:00 uur Lunchpauze Bij MaGreet, Burgwal 45 kunt u terecht voor een smakelijk lunch. Voor slechts € 8,50 krijgt u soep, kroket en 2 broodjes ham/kaas met glas zuivel en gratis koffie/thee U hoeft pas ‘s morgens bij het binnenkomst in de kerk door te geven of u hier gebruik van wilt maken. 
14:00 – 17:00 uur
Generale repetitie met solisten en orkest
 Bewoners van het verzorgingstehuis Margaretha zullen de generale repetitie bezoeken
17:00 – 18:30 uur Eetpauze  In Chinees restaurant Happy Garden, Oudestraat 200 staat een chinees buffet klaar.  Aanmelden ‘s morgens in de kerk. Voor € 16,00 euro kunt u deelnemen aan het buffet. De prijs is inclusief 2 drankjes.
19:30 uur  Aanvang concert  

Luisterkaarten:

We maken U erop attent dat luisterkaarten nog in de voorverkoop te bestellen zijn voor € 10,00, via de link op de site www.scratchkampen.nl De voorverkoop loopt tot en met maandag 24 juni. Daarna kunt u alleen kaarten kopen aan de kerk tegen betaling van € 15,00

Oudestraatoptredens:

Zoals de laatste jaren gebruikelijk zijn er ook dit jaar, als kers op de taart, de optredens op de winkelstraat in Kampen door zoveel mogelijk Scratchkampen-zangers ondersteund door Aarts popkamerkoor Musical Art. Er worden dan popnummers gezongen met gitaarbegeleiding. De Scratchers worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze concerten. Deze concerten zijn op zaterdag 13 juli a.s. Er wordt op verschillende lokaties gezongen. Het eerste optreden begint om 11.00 uur. Op maandag 1 en/of 8 juli kunt u aan de Madrigaal 53 te Kampen mee repeteren met het koor. Bladmuziek wordt ter plekke uitgereikt.

Algemene mededelingen:

Kleding: U bent vrij in de keuze maar Aart stelt het op prijs als u feestelijk gekleed bent.

Bij de kerk moet men betaald parkeren. Bovendien is het beperkt qua tijdsduur. Voor gratis parkeren verwijzen we u naar het Burg. Berghuisplein. Loop door het park onder de Cellebroederspoort door, steek de straat over richting het winkelgebied. Sla over de Burgel (het water) links af.  Een wandeling van 10 minuten.

(op verzoek van de koster) Voor de mensen die op de fiets naar de Scratch komen, U dient de fiets te stallen in de stalling achter de kerk. In de Morrensteeg is een hek welke toegang geeft tot de fietsenstalling, zodat het trottoir en de rolstoelingang voor de kerk vrij blijven. 

De consumpties welke in de kerk te koop zijn (koffie/thee/water/koeken) kosten € 1,-- . Om de koffieschenkerij vlotter te laten verlopen kan men consumptiemunten kopen. Consumptiemunten graag met klein geld betalen.  Overgebleven consumptiemunten worden teruggekocht door de koster. 

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigendommen. U wordt verzocht geen telefoons e.d. in zaal 2 of bij/aan de kapstok achter te laten.

De organisatie wenst solisten, orkestleden, koor en publiek een hele fijne Scratchdag

 

 

Klik hier indien u deze mail niet meer wilt ontvangen